Poloneza czas zacząć – str. 2
Dla kogo pomnik? – str. 6
4,000.000 za upadek z 30 stóp – str. 7
Wspomnienie o Antonim Domino – str. 8
W dal, ku głębi nocy – str.16
Silniejsza niż inni – str.17