P.O.M.O.C - to edukacja i informacja – str. 2 Wiosna w lutym – str. 6 2,450.000 za wypadek na szczudłach – str. 7 Polityka tożsamości – str. 8 Okrągły Stół po 30 latach – str.16 Imigrantom wygasają numery podatnika... – str.15