Globalny Zjazd Polonii w Miami – str. 2
Stan wyjątkowy – str. 5
Wielkie i małe tragedie – str. 9
Utracone odpisy podatkowe – str. 15
Powstanie Styczniowe wielu narodów – str.16
Szkoła dla dzieci podróżników – str.17