P.O.M.O.C – to edukacja i informacja – str. 2
Wiosna w lutym – str. 6
2,450.000 za wypadek na szczudłach – str. 7
Polityka tożsamości – str. 8
Okrągły Stół po 30 latach – str.16
Imigrantom wygasają numery podatnika… – str.15