Globalny Zjazd Polonii w Miami – str. 2 Stan wyjątkowy – str. 5 Wielkie i małe tragedie – str. 9 Utracone odpisy podatkowe – str. 15 Powstanie Styczniowe wielu narodów – str.16 Szkoła dla dzieci podróżników – str.17