Jak właściciele budowy bronią się… – str. 5
Wybory za rogiem – str. 6
Rozmowa z Wielkim Marszałkiem – str. 8-9
Marsz, marsz Polonia – str. 10-11
Sztuka zapomniana – str. 12
Igraszki na koniec lata – str. 16

Parada Pułaskiego
– wielkie święto Polonii

Przed nami 82. Parada generała Kazimierza Pułaskiego, największe polonijne święto.

W niedzielę 6 października w biało-czerwonym przemarszu na 5 Alei będziemy demonstrować nasze przywiązanie do polskości, naszej historii i tradycji. Pokażemy jak dużo nas jest i jakie wartości są dla nas ważne. Będziemy też honorować znakomitego pianistę, kompozytora i polityka – premiera i ministra spraw zagranicznych RP – Ignacego Paderewskiego. To właśnie Paderewski w dużej mierze przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizacja kilkutysięcznej Parady to skomplikowane przedsięwzięcie, wymagające wysiłku i zaangażowania wielu osób. Wielkie podziękowania należą się Komitetowi Parady, z Ryszardem Zawisnym na czele, ale także, a może przede wszystkim, polonijnym organizacjom, szkołom i parafiom. To od ich ciężkiej, wolontarystycznej pracy, mobilizacji sił i środków, zależy ostateczny kształt Parady, jej liczebność, atrakcyjność, żywiołowość…
Intensywnie pracował też tegoroczny Wielki Marszałek Parady – Darek Barcikowski – honorowy konsul w Connecticut i wydawca Białego Orła. Darek dwoił się i troił, był na prawie wszystkich szarfowaniach, często w odległych miejscach, opowiadał o historii Parady i zachęcał do udziału w niej. Jednocześnie organizował duże wydarzenia w swoim stanie, o czym mówi w rozmowie z Kurierem na stronach 8-9.
Serdecznie zachęcamy naszych Czytelników, weźcie udział w Paradzie, jeśli nie w samym przemarszu, to dopingując naszych jako widzowie.
Do zobaczenia na 5 Alei.
Zofia Kłopotowska