Cena miłości Ojczyzny – str. 2 Po festiwalu filmów dokumentalnych – str. 3 Jak wygrać sprawę o poślizgnięcie – str. 5 Emerytura po pracy w Ameryce – str. 13 A jednak śpiewamy... – str. 15 Akademik, ale nie do końca – str. 16