Dwie Polski – str. 6 Porwanie Sabinek – str. 9 Marsz, marsz Polonia – str. 10-11 Polski Dom w ruinie – str. 13 Polacy na nowojorskich estradach – 16 Jak ZSRR rozpętał II wojnę światową – str. 17