Dwie Polski – str. 6
Porwanie Sabinek – str. 9
Marsz, marsz Polonia – str. 10-11
Polski Dom w ruinie – str. 13
Polacy na nowojorskich estradach – 16
Jak ZSRR rozpętał II wojnę światową – str. 17