Dlaczego wygranie „odpowiedzialności cywilnej“
w sprawie jest tak istotne? – str. 5

Bieg o Uśmiech Dziecka – str. 6
Marsz, marsz Polonia – str. 8-9
Przed Lechem był Lechosław – str. 12
Pochwała niedoskonałości – str. 15