Cena miłości Ojczyzny – str. 2
Po festiwalu filmów dokumentalnych – str. 3
Jak wygrać sprawę o poślizgnięcie – str. 5
Emerytura po pracy w Ameryce – str. 13
A jednak śpiewamy… – str. 15
Akademik, ale nie do końca – str. 16