Kolejne 103 tysiące dolarów na potrzebujące dzieci – str. 3
Standardowa ugoda w sprawach o nieumyślne spowodowanie śmierci – str. 5
Ostatni rozkaz gen. Leopolda Okulickiego – str. 8-9
Trump i co dalej? – str. 12
Dlaczego nie dostałeś zapomogi stymulacyjnej – str. 13
Fotografia bezpośrednia – str. 16