Wyniki konkursu Drogi do Niepodległej – str. 2
Szczepionki z „posłańcem“ – str. 3
Sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci – str. 5
Najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari – str. 8
Drugi zasiłek stymulacyjny – str. 13
Malarstwo amerykańskie – Akademizm – str. 15