Kolejne 103 tysiące dolarów na potrzebujące dzieci – str. 3 Standardowa ugoda w sprawach o nieumyślne spowodowanie śmierci – str. 5 Ostatni rozkaz gen. Leopolda Okulickiego – str. 8-9 Trump i co dalej? – str. 12 Dlaczego nie dostałeś zapomogi stymulacyjnej – str. 13 Fotografia ...