Brakuje mi szczęśliwego dzieciństwa – str. 2
Poszkodowany w wypadku z podnośnikiem wygrywa milionowe odszkodowanie – str. 5
Zbrodnia wojenna w Podgajach – str. 8-9
Weselmy się, czyli wszystko jest towarem – str. 12
Dwa czeki pomocowe: Poznaj swoje prawa – str. 13
Głębia – str. 15