Wyniki konkursu Drogi do Niepodległej – str. 2 Szczepionki z „posłańcem“ – str. 3 Sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci – str. 5 Najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari – str. 8 Drugi zasiłek stymulacyjny – str. 13 Malarstwo amerykańskie - Akademizm – str. 15