Przewodnik dziennikarski – str. 5
Kardynał August Hlond – str. 6
Ponad $2,500,000 za uderzenie cegłówką – str. 7
Marsz, marsz Polonia – str.10-11
Przekraczanie granic miłości – str. 12
Pracowity, kreatywny, wpływowy – str.16