Biało-czerwona na Time Square – str. 2
Niewesoła perspektywa – str. 5
$7,000.000 za upadek z 4 stóp – str. 7
Stowarzyszenie M. Skłodowskiej-Curie… – str.9
100-lecie Niepodległości w (…) Nowym Jorku – str. 15
Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada – str.17