Festiwal Niepodległości – str. 2
Paderewski, Wieniawa, Rubinstein… – str. 6
5,000.000 za uderzenie deską – str. 7
Joanna Sarapata – wydarzenia! – str.19
Marsz, marsz Polonia – str. 10-11
„Popiół i diament” – rocznicowo – str.16