Festiwal Niepodległości – str. 2 Paderewski, Wieniawa, Rubinstein... – str. 6 5,000.000 za uderzenie deską – str. 7 Joanna Sarapata – wydarzenia! – str.19 Marsz, marsz Polonia – str. 10-11 „Popiół i diament” – rocznicowo – str.16