Przewodnik dziennikarski – str. 5 Kardynał August Hlond – str. 6 Ponad $2,500,000 za uderzenie cegłówką – str. 7 Marsz, marsz Polonia – str.10-11 Przekraczanie granic miłości – str. 12 Pracowity, kreatywny, wpływowy – str.16