Zawalczmy o wizy – str. 3
Warszawa hardzieje – str. 5
PKB i zarobki – str. 7
Fundacja Jana Pawła II honoruje o. Lizińczyka– str. 12
Polski Balet Narodowy na Manhattanie – str. 13