Wypadki na rusztowaniach – str. 5 Krajobraz przed finiszem – str. 6 W obronie wolności – str. 12 Powidła przyjaźni – str. 13 Koniec niedługo – str. 15 Sztuka stwarzana przez odbiorcę – str. 16