Wypadki na rusztowaniach – str. 5
Krajobraz przed finiszem – str. 6
W obronie wolności – str. 12
Powidła przyjaźni – str. 13
Koniec niedługo – str. 15
Sztuka stwarzana przez odbiorcę – str. 16