Finansowe kroki w dobie pandemii – str. 2 Wall Street Journal ostrzega – str. 3 Jak poszkodowani pracownicy mogą bronić się... – str. 7 Po pierwszej turze – str. 10 Dzień ojca – str. 13 Zdziwienie i zachwyt – str. 16