Workers’ Comp IME – str. 5 Kampania na finiszu. Duda w Waszyngtonie – str. 6 Marsz, marsz Polonia – str. 8-9 W najdłuższy dzień w roku – str. 12 Wielonarządowy zespół zapalny u dzieci – str. 16