Głosowanie na Prezydenta RP – str. 3 Ile kosztuje adwokat... – str. 5 Gorączka przedwyborcza – str. 6 Pomnik Tadeusza Kościuszki – str. 8-9 Radio moje i twoje – str. 11 Pokaż co potrafisz – str. 12