Workers’ Comp IME – str. 5
Kampania na finiszu. Duda w Waszyngtonie – str. 6
Marsz, marsz Polonia – str. 8-9
W najdłuższy dzień w roku – str. 12
Wielonarządowy zespół zapalny u dzieci – str. 16