Głosowanie na Prezydenta RP – str. 3
Ile kosztuje adwokat… – str. 5
Gorączka przedwyborcza – str. 6
Pomnik Tadeusza Kościuszki – str. 8-9
Radio moje i twoje – str. 11
Pokaż co potrafisz – str. 12