Sto lat – str. 2 Zbiorowa histeria – str. 5 Ile jest wart upadek z dachu? – str. 7 Pamięci Tadeusza Kościuszki – str.9 Rzym raz jeszcze – str.16 Madame Rubinstejn – str. 17