Sto lat – str. 2
Zbiorowa histeria – str. 5
Ile jest wart upadek z dachu? – str. 7
Pamięci Tadeusza Kościuszki – str.9
Rzym raz jeszcze – str.16
Madame Rubinstejn – str. 17