Ten jest z ojczyzny mojej – str. 6 3,500,000 za obluzowany cement – str. 7 Marsz, marsz Polonia – str. 10-11 Życie wewnętrzne – str.15 Czarna Madonna i Dionizos – str.16 As dywizjonu 303 – str.17