Ten jest z ojczyzny mojej – str. 6
3,500,000 za obluzowany cement – str. 7
Marsz, marsz Polonia – str. 10-11
Życie wewnętrzne – str.15
Czarna Madonna i Dionizos – str.16
As dywizjonu 303 – str.17