$5 mln. za uderzenie deską – str. 7 Prywatne życie arcydzieła – str. 9 Weterani o Rajdzie Pamięci 44 – str. 10-11 Pół życia w PRL – str. 16 Małe cegiełki budują wielki gmach – str. 19 Weterani zapraszają na Święto Żołnierza – str. 20