$5 mln. za uderzenie deską – str. 7
Prywatne życie arcydzieła – str. 9
Weterani o Rajdzie Pamięci 44 – str. 10-11
Pół życia w PRL – str. 16
Małe cegiełki budują wielki gmach – str. 19
Weterani zapraszają na Święto Żołnierza – str. 20