Inauguracja sztabu wyborczego S. Platty – str. 3 Wybory, wybory... – str. 6 $ 2 miliony za operację kolana – str. 7 Prywatne życie arcydzieła – na pożegnanie – str. 9 Weterani – str. 10-11 „Bratnia pomoc” 1968 – str. 19