Czy konieczne jest doświadczenie aby obsługiwać wózek widłowy? – str. 5
Niepokorna – burzliwe życie Krystyny Skarbek – str. 8
Zupa żółwiowa: naprawdę i na niby – str. 15
Opłynął Manhattan by pomóc chorym dzieciom – str. 16
Państwo polskie nie ustanie w odzyskiwaniu polskich dóbr kultury  – str. 17
Psia plaża wielkich żółwi – str. 19