Czy to była jego wina? – str. 5
Maraton na olimpiadzie w St. Louis – str. 8
Ach, najeść się do syta – str. 12
Kakao jak na lekarstwo – str. 15
Październik miesiącem różańcowym – str. 17
Yamato, albo portret bez kimona – str. 19