Czy to była jego wina? – str. 5 Maraton na olimpiadzie w St. Louis – str. 8 Ach, najeść się do syta – str. 12 Kakao jak na lekarstwo – str. 15 Październik miesiącem różańcowym – str. 17 Yamato, albo portret bez kimona – str. ...