Wypadek na drabinie w szkole w Nowym Jorku – str. 5
Kryzys w koalicji rządowej – str. 6
Mistrz Pityński – str. 8-9
Nowy Jork pod jurydyką anarchistów – str. 12
Wpłaty na IRA – str. 13
„Moi stoczniowcy“ – str. 15