Czy konieczne jest doświadczenie aby obsługiwać wózek widłowy? – str. 5
Rekonstrukcja rządu – str. 6
Nowojorski obrazek – str. 13
Niech prawo znaczy prawo – str. 13
Kanapa – str. 15
Na Zachód – str. 16