Wypadek na drabinie w szkole w Nowym Jorku – str. 5 Kryzys w koalicji rządowej – str. 6 Mistrz Pityński – str. 8-9 Nowy Jork pod jurydyką anarchistów – str. 12 Wpłaty na IRA – str. 13 „Moi stoczniowcy“ – str. 15