Zanim znikną – str. 2
Przesłuchanie Wielkiej Czwórki – str. 3
Dlaczego prawo dotyczące rusztowań… – str. 5
Pomoc od Unii. Sprawa Nowaka – str. 6
Soros marzyciel – str. 6-7
Różowa zalotność barwinków – str. 15