Czy już dałeś się policzyć (Census ‘20) – str. 2 i 16
Czym jest azbest? – str. 5
Profanacja warszawskich pomników – str. 6
Marsz, marsz Polonia – str. 8-9
Pierwszy robot, ostatnie centaury i polski król – str. 13
Cześć i chwała bohaterom – str. 15