Śniadanie Wielkanocne z Władysławem Jagiełłą – str. 2
W bagnie oportunizmu – str. 5
Czy można sądzić za upadek przez strop? – str. 7
Premier Morawiecki w Guggenheim Museum – str.15
W Rytmach… Poetyka Wszechświata – str.16
Prymas i mąż stanu – str. 17