Śniadanie Wielkanocne z Władysławem Jagiełłą – str. 2 W bagnie oportunizmu – str. 5 Czy można sądzić za upadek przez strop? – str. 7 Premier Morawiecki w Guggenheim Museum – str.15 W Rytmach... Poetyka Wszechświata – str.16 Prymas i mąż stanu – str. 17