O przemijaniu – osobiście – str. 3
Obchody rocznicy Powstania w PRL – str. 6
15 stóp w dół – str. 7
Prywatne życie arcydzieła – str. 9
Pół życia w PRL – str. 16
Biało-czerwona z kotwicą na nowojorskim niebie – str. 19