Oto email od pana Jerzego: „Jestem obywatelem USA mieszkającym obecnie w Polsce. W USA posiadam konto IRA, na którym gromadziłem wiele lat oszczędności. Jakie są przepisy dotyczące wypłat z takiego konta? Czy mogę całą sumę pobrać w całości, czy też muszę to robić w częściach przez kolejne lata? Zależy mi np. na tym, aby przebywając w USA na przełomie lat za jednym razem dokonać wypłat w grudniu i styczniu, jeżeli to jest możliwe, ograniczając w ten sposób podatki i ilość wyjazdów do minimum. Dziękuję bardzo za odpowiedź.”

Przypomnienie IRA
Dzięki swojej skrzętności, pan Jurek zaoszczędził znaczną kwotę, która zapewni mu beztroską emeryturę. Teraz należy tylko zadbać, żeby nie stracić niepotrzebnie części środków na podatki.

Indywidualne konto emerytalne IRA (Individual Retrement Account) daje możliwość odpisania wpłat od podstawy podatkowej oraz odroczenia podatków od przychodów z tego konta. Zabezpiecza też majątek przed wierzycielami.

Zawsze mamy dostęp do swoich pieniędzy na koncie emerytalnym, ale IRS zachęca do trzymania pieniędzy przez nakładanie 10-procentowej kary (early withdrawal penaty) na niecierpliwych, którzy nie ukończyli 59.5 roku.

Wybrane kwoty dodawane są do naszego przychodu i ewentualnie obłożone podatkiem dochodowym zależnym od przedziału podatkowego.

Całkowita likwidacja konta IRA
Po osiągnięciu 59.5 roku mamy pełne prawo do dowolnego dysponowania naszymi pieniędzmi. Możemy nawet je wszystkie wypłacić jednorazowo, co nazywa się całkowitą dystrybucją (lump sum distribution), ale jest to mało praktyczne z powodu wysokich podatków.
Przykład: Powiedzmy, że przez lata uzbierało się na naszym IRA $50,000. Jeżeli konto zlikwidujemy całkowicie, to nasz dochód za ten rok powiększy się o $50,000, znajdziemy się w wysokim przedziale podatkowym i zapłacimy wysokie podatki federalne i stanowe.
Stopniowe wybieranie pieniędzy
Po ukończeniu 59.5 roku możemy wybierać pieniądze z IRA, albo nie wybierać ich wcale. Jeżeli nie potrzebujemy pieniędzy na życie, powinniśmy trzymać je na IRA dobrze zainwestowane (w banku czy w funduszu powierniczym – mutual fund), by jak najdłużej akumulowały się z opóźnieniem podatków. Ale do czasu. Przepisy podatkowe wymagają, by pieniądze z IRA zostały wybrane przez właściciela w trakcie jego życia. Dlatego też dystrybucja staje się obowiązkowa po ukończeniu 70.5 roku.

Wyjątki od kary za wczesną wypłatę
Od kwot podjętych z kont emerytalnych IRA musimy zapłacić podatki dochodowe, a jeżeli nie mamy ukończonego 59.5 roku, to przyjdzie dodatkowo zapłacić 10% kary (early withdrawal penalty). Istnieje kilka sytuacji, których 10-procentowa kara nie obowiązuje. Są to:
· przypadki losowe,
· dystrybucja w serii równych rat,
· 60-dniowa pożyczka z IRA,
· zakup pierwszego domu,
· poniesienie kosztu wyższej edukacji podatnika albo jego dzieci,
· opłata ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych,
· wydatki medyczne przekraczające 7.5% albo 10% dochodu brutto (Adjusted Gross Income).
Powyższe wyjątki wyjaśnione są dokładnie w książce Amerykańskie emerytury, która omawia również inne programy emerytalne dla pracowników i osób samozatrudnionych.

Wnioski
Opłaca się korzystać ze środków zakumulowanych na IRA i innych kontach emerytalnych jak najwolniej, by pieniędzy starczyło na całe życie, tym bardziej, że pozostający na koncie IRA kapitał procentuje czy przyrasta z odroczeniem podatków.

Warto likwidować IRA tak, żeby zminimalizować podatki dochodowe. Skoro emerytura Social Security nie podlega opodatkowaniu dla umiarkowanie zarabiających, seniorzy mogą mieć oprócz niej inny przychód w wysokości $11,850, a para seniorów – $23,100 rocznie (w roku 2015) i ciągle nie musieć słać deklaracji podatkowej. Wynika z tego, że osoba mająca tylko emeryturę czy rentę Social Security może pobrać z konta IRA takie kwoty całkowicie bez podatków. Wypłaty można dokonać pod koniec grudnia i zaraz na początku stycznia następnego roku, bo liczą się lata kalendarzowe. W kolejnym artykule omówię inne sprawy związane z kontami emerytalnymi imigrantów, którzy wracają do Polski.