Weterani zapraszają na Święto Żołnierza – str. 2 Walec wydarzeń przełomowych – str. 5 Kim był Jan Kulczyk ? – str. 7 Triumf kina nad malarstwem – str. 10 Mój Drogi Jerzy - dzieje trudnej przyjaźni – str. 11