W obronie dobrego imienia Kościuszki – str. 3
Kto kopie pod Kopacz? – str. 5
Spór o stenogramy – str. 7
Zimnokrwisty snob – str. 13
Władca nietoperzy – str. 16